TV& VIDEO

giáo viên Hà Lan

Hà Lan: Hàng loạt trường tiểu học đóng cửa vì giáo viên đình công

Hà Lan: Hàng loạt trường tiểu học đóng cửa vì giáo viên đình công

VTV.vn - Hàng nghìn giáo viên tại các trường tiểu học ở Hà Lan đã đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.