TV& VIDEO

giáo viên tiểu học

Gần 20 giáo viên ở Phú Yên gửi đơn khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng

Gần 20 giáo viên ở Phú Yên gửi đơn khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - Gần 20 giáo viên tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng về việc bị chấm dứt giảng dạy theo hợp đồng lao động đã ký trước đó.