giáo viên tiểu học

Đâu là ranh giới giữa "yêu cho roi cho vọt" với bạo hành?

Đâu là ranh giới giữa "yêu cho roi cho vọt" với bạo hành?

VTV.vn - Ranh giới của "yêu cho roi cho vọt" với bạo hành không phải là dễ dàng để nhận ra bởi ranh giới ấy thường xuất hiện chính lúc những bậc làm cha, làm mẹ mất bình tĩnh.