giấy phép nhập khẩu

Nghị định số 108/2017 quy định điều kiện xuất, nhập khẩu phân bón

Nghị định số 108/2017 quy định điều kiện xuất, nhập khẩu phân bón

VTV.vn - Tổ chức, cá nhân được xuất, nhập khẩu phân bón khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ.