giày thể thao

Soul of Law 2018 “Surpass Our Limits” – vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua thành kiến Luật chỉ gói gọn trong sách vở

Soul of Law 2018 “Surpass Our Limits” – vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua thành kiến Luật chỉ gói gọn trong sách vở

VTV.vn - Soul of Law (2018), được tổ chức bởi CLB Nhà tư vấn Luật với thông điệp “Surpass Our Limits” – vượt qua giới hạn bản thân, thành kiến luật chỉ gói gọn trong sách vở