TV& VIDEO

giấy tờ giả cho người di cư

Làm giấy tờ giả cho người di cư -  ngành kinh doanh béo bở tại Hy Lạp

Làm giấy tờ giả cho người di cư - ngành kinh doanh béo bở tại Hy Lạp

VTV.vn - Làm giấy tờ giả cho người di cư đang trở thành một ngành kinh doanh béo bở tại Hy Lạp, cơ hội hình thành thị trường chợ đen phức tạp tại quốc gia này.