giấy tờ giả

Sẽ tạm giữ người dùng giấy tờ giả can thiệp vi phạm giao thông

Sẽ tạm giữ người dùng giấy tờ giả can thiệp vi phạm giao thông

VTV.vn - Cảnh sát giao thông sẽ được tạm giữ người dùng thẻ công vụ giả can thiệp vi phạm hành chính khi vi phạm giao thông.