TV& VIDEO

giấy tờ không hợp lệ

TP.HCM xử lý người nước ngoài gốc châu Phi không giấy tờ hợp lệ

TP.HCM xử lý người nước ngoài gốc châu Phi không giấy tờ hợp lệ

VTV.vn - Cơ quan chức năng TP.HCM đã phát hiện và xử lý nhiều người nước ngoài gốc châu Phi sinh sống, làm ăn có nhiều dấu hiệu bất minh, phức tạp trên địa bàn.