TV& VIDEO

giết mổ tập trung

Bình Định sẽ xây dựng 31 cơ sở giết mổ tập trung

Bình Định sẽ xây dựng 31 cơ sở giết mổ tập trung

VTV.vn - Nhiều chính sách ưu đãi đã được tỉnh Bình Định ban hành nhằm phấn đấu đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động 31 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.