giờ làm thêm

Sẽ sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019

Sẽ sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án sửa đổi Bộ Luật Lao động vào năm 2019.