TV& VIDEO

giờ trái đất

Việt Nam và các nước tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất

Việt Nam và các nước tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất

VTV.vn - Bắt đầu từ Sydney năm 2007, chiến dịch Giờ Trái đất tới nay đã phát triển đến hơn 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết nối hàng triệu người trên thế giới.