TV& VIDEO

giới chính trị

Các công ty tư nhân Hy Lạp đấu thầu kênh truyền hình quốc gia

Các công ty tư nhân Hy Lạp đấu thầu kênh truyền hình quốc gia

VTV.vn - Hy Lạp thông báo sẽ cho phép các công ty tư nhân tham gia đấu thầu 4 trên tổng số 8 kênh truyền hình quốc gia.