TV& VIDEO

giới công nghệ

Apple bán được hơn 21 triệu iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Apple bán được hơn 21 triệu iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Dựa trên số liệu thống kê của công ty phân tích Mixpanel, nhiều chuyên gia cho rằng, Apple đã có thể bán được hơn 21 triệu chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus.