TV& VIDEO

giới đầu tư

Triển vọng kinh tế từ công nghệ Blockchain

Triển vọng kinh tế từ công nghệ Blockchain

VTV.vn -Theo chuyên trang Coindesk, trong năm 2018, Blockchain sẽ tạo ra những biến đổi sâu sắc trong nhiều lĩnh vực kinh tế.