TV& VIDEO

giới thiệu nhân sự cấp cao

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 3

VTV.vn - Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.