TV& VIDEO

giới tính

Sáng nay (6/2), công bố báo cáo sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh niên Việt Nam

Sáng nay (6/2), công bố báo cáo sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh niên Việt Nam

VTV.vn - Sáng 6/2, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc và Bộ LĐTBXH tổ chức công bố báo cáo sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh, thành ở Việt Nam.