TV& VIDEO

giữ giá xăng dầu

Kiến nghị xử lý doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vi phạm

Kiến nghị xử lý doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vi phạm

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.