TV& VIDEO

“Giữa đất trời Âu”

Sách hay: “Giữa đất trời Âu”

Sách hay: “Giữa đất trời Âu”

VTV.vn - "Giữa đất trời Âu" là tập bút ký - phóng sự viết về cuộc sống của cộng đồng người Việt xa xứ với những trăn trở và nỗ lực gìn giữ văn hóa dân tộc.