TV& VIDEO

gói ưu đãi

Các trang đặt phòng trực tuyến gặp khó vì cạnh tranh với Airbnb

Các trang đặt phòng trực tuyến gặp khó vì cạnh tranh với Airbnb

VTV.vn - Các trang đặt phòng trực tuyến đang chật vật khi mắc kẹt ở giữa cuộc trỗi dậy mạnh mẽ của đặt phòng trực tiếp và Airbnb.