TV& VIDEO

Google Play Store

Cảnh báo: 36,5 triệu thiết bị Android có khả năng đã nhiễm mã độc

Cảnh báo: 36,5 triệu thiết bị Android có khả năng đã nhiễm mã độc

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Check Point, khoảng 36,5 triệu thiết bị Android có khả năng đã bị nhiễm mã độc Judy và tình trạng tương tự có thể xảy ra đối với các thiết bị iOS.