TV& VIDEO

Google Translate

Google Translate sẽ hỗ trợ dịch tiếng Việt chính xác hơn

Google Translate sẽ hỗ trợ dịch tiếng Việt chính xác hơn

VTV.vn - Bản cập nhật Google Translate sẽ cho phép công cụ dịch chính xác hơn tiếng Ấn Độ, tiếng Nga và tiếng Việt.