TV& VIDEO

gương điển hình tiên tiến

Tôn vinh 127 gương điển hình tiên tiến toàn quân

Tôn vinh 127 gương điển hình tiên tiến toàn quân

VTV.vn - 127 điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được tôn vinh sáng 17/5.