TV& VIDEO

Hà Nội - Hải Phòng

Ngành Đường sắt nâng cao chất lượng đoàn tàu

Ngành Đường sắt nâng cao chất lượng đoàn tàu

VTV.vn - Ngành đường sắt đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện, được xem là nhiệm vụ trọng tâm.