TV& VIDEO

Hà Nôi

Hà Nội tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè

Hà Nội tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè

VTV.vn - Hà Nội sẽ tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè để thanh tra, kiểm tra và làm rõ trách nhiệm tại những dự án có sai sót. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.