TV& VIDEO

hạ tầng cơ sở

Tin tặc tiếp tục đe dọa kênh giải trí HBO

Tin tặc tiếp tục đe dọa kênh giải trí HBO

VTV.vn - Các tin tặc đang đe dọa sẽ tiết lộ thêm những dữ liệu quan trọng mà chúng đã đánh cắp từ công ty giải trí HBO tại Hollywood.