hạ tầng giao thông

Du lịch Việt Nam tăng trưởng song vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Du lịch Việt Nam tăng trưởng song vẫn còn nhiều điểm nghẽn

VTV.vn - Hạ tầng giao thông, các tuyến bay kết nối trực tiếp còn hạn chế, chính sách quảng bá chưa thu hút chính là những điểm nghẽn mà đại diện Tổng cục Du lịch nhắc đến.