TV& VIDEO

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 1/3 số đê biển đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Hà Tĩnh: 1/3 số đê biển đang bị xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 280km đê biển, đê cửa sông. Tuy nhiên, có đến 1/3 số đê này chưa được đầu tư, xây dựng kiên cố hóa.