Hạ viện Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới

VTV.vn - Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách dài 326 trang với 235 phiếu thuận và 192 phiếu chống.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive