Hạ viện Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho tài khóa 2018

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho tài khóa 2018

VTV.vn -Với 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho chính phủ liên bang tới hết tài khóa 2018 trị giá 1.300 tỷ USD.