TV& VIDEO

Hải Phòng

Hải Phòng: Nhiều cán bộ vắng mặt trong giờ làm việc

Hải Phòng: Nhiều cán bộ vắng mặt trong giờ làm việc

VTV.vn - Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức UBND thị trấn An Lão không có mặt tại trụ sở làm việc.