TV& VIDEO

hải quân quốc tế

Chiến hạm Việt Nam dự lễ duyệt binh quốc tế

Chiến hạm Việt Nam dự lễ duyệt binh quốc tế

VTV.vn - Hải quân nhân dân Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam ra nước ngoài dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.