TV& VIDEO

Hải quan

Việt Nam và Campuchia tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan

Việt Nam và Campuchia tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan

VTV.vn - Thời gian tới, hải quan Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan.