TV& VIDEO

Hải quan

Hoàn thành quy trình tự động hóa hải quan

Hoàn thành quy trình tự động hóa hải quan

VTV.vn - Việc thao tác trên hệ thống điện tử đã rút ngắn thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ 5 - 7 lần so với trước đây, giúp giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp.