TV& VIDEO

hầm chui Khê Nữ

Hoàn thành hầm chui Khê Nữ đúng hẹn với dân

Hoàn thành hầm chui Khê Nữ đúng hẹn với dân

Công trình hầm chui Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được hoàn thành đúng hôm nay (12/11), như lời hứa với dân của Bộ trưởng Đinh La Thăng.