hầm đường bộ

Xóa bớt trạm thu giá cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xóa bớt trạm thu giá cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

VTV.vn - Nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã kiến nghị Thủ tướng xóa bỏ 1 trạm thu phí trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, phương án này đã được Thủ tướng chấp thuận.