TV& VIDEO

hạn chế phương tiện

Chủ xe ô tô hoạt động tại Hà Nội phải mở tài khoản để thu phí

Chủ xe ô tô hoạt động tại Hà Nội phải mở tài khoản để thu phí

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ; chủ xe ô tô phải mở tài khoản để thu phí vào một số khu vực.