TV& VIDEO

hạn chế tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn diễn biến phức tạp

Tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn diễn biến phức tạp

VTV.vn - Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực nông thôn đang có xu hướng tăng, chiếm đến 65% tổng số vụ tai nạn.