TV& VIDEO

Hạn hán giữa mùa mưa

Hạn hán giữa mùa mưa ở miền Trung

Hạn hán giữa mùa mưa ở miền Trung

VTV.vn - Người dân miền Trung và Tây Nguyên đang phải đối mặt với nạn hạn hán ngay giữa mùa mưa, được dự báo sẽ khốc liệt nhất trong lịch sử 30 năm trở lại đây.