hạn hán

Nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán tại Ninh Thuận

Nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán tại Ninh Thuận

VTV.vn - Nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán đang được các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương triển khai tại Ninh Thuận.