TV& VIDEO

cây ăn quả

Người dân Sóc Trăng phải chặt bỏ cây ăn quả vì hạn, mặn

Người dân Sóc Trăng phải chặt bỏ cây ăn quả vì hạn, mặn

VTV.vn - Gần đây, người dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng liên tục phải chặt bỏ vườn cây ăn quả vì ảnh hưởng của hạn, mặn.