hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng tăng ngầm: Người tiêu dùng Anh gánh nợ

Hạn mức tín dụng tăng ngầm: Người tiêu dùng Anh gánh nợ

VTV.vn - Thống kê mới đây tại Anh cho thấy, các nhà cung cấp thẻ đang có dấu hiệu tăng ngầm hạn mức tín dụng, gây những khoản nợ không đáng có cho người tiêu dùng.