hạn mức tín dụng

VCCI: Cần đẩy mạnh cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp

VCCI: Cần đẩy mạnh cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp

VTV.vn - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra một số đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive