TV& VIDEO

Hàn Quốc - Triều Tiên

Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Bình Nhưỡng

Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Kim Jong Un đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng "vào một thời điểm sớm nhất có thể" để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3.