hang động

Địa đạo Củ Chi là một trong những điểm đến dưới lòng đất thú vị nhất thế giới

Địa đạo Củ Chi là một trong những điểm đến dưới lòng đất thú vị nhất thế giới

VTV.vn - Trên thế giới có những điểm tham quan, du lịch vô cùng thú vị nằm dưới lòng đất. Danh sách những điểm đến ấn tượng này có địa đạo Củ Chi ở Việt Nam.