TV& VIDEO

hàng giả

Cần phối hợp chặt chẽ hơn trong chống hàng giả, hàng nhái

Cần phối hợp chặt chẽ hơn trong chống hàng giả, hàng nhái

VTV.vn - Cuộc đấu tranh đối với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là công việc không chỉ của riêng một tổ chức hay cá nhân mà là công việc của toàn xã hội.