TV& VIDEO

hàng hóa kinh doanh

Rượu, bia, thuốc lá, ô tô du lịch chỉ được tái xuất qua cửa khẩu chính

Rượu, bia, thuốc lá, ô tô du lịch chỉ được tái xuất qua cửa khẩu chính

Đây là quy định mới nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế.