hàng hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa bắt đầu hoạt động từ 16/7

Sở Giao dịch Hàng hóa bắt đầu hoạt động từ 16/7

VTV.vn - Ngày 16/7 tới, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động để kết nối, liên thông với các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới.