TV& VIDEO

hàng hóa Việt Nam

VPA muốn lập sàn giao dịch để kiểm soát giá hồ tiêu

VPA muốn lập sàn giao dịch để kiểm soát giá hồ tiêu

VTV.vn - VPA mong muốn có một sàn giao dịch riêng cho hồ tiêu để doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như người trồng tiêu có thể giao dịch, kiểm soát giá trên thị trường.