TV& VIDEO

Hang Sơn Đoòng

Quảng Bình: Chính thức mở tour đi xuyên hang Sơn Đoòng từ 2018

Quảng Bình: Chính thức mở tour đi xuyên hang Sơn Đoòng từ 2018

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình đã cho phép Công ty Oxalis chính thức khai thác tour đi xuyên hang Sơn Đoòng từ năm 2018 với thời gian là bốn ngày ba đêm.