TV& VIDEO

Hãng Takata

Hãng Takata đã thao túng dữ liệu để che giấu lỗi túi khí

Hãng Takata đã thao túng dữ liệu để che giấu lỗi túi khí

VTV.vn - Ủy ban thượng viện Mỹ về thương mại, khoa học và giao thông vừa đưa ra bằng chứng về việc hãng Takata của Nhật Bản đã thao túng dữ liệu để che giấu lỗi túi khí.