TV& VIDEO

hành động quá khích

Tây Ban Nha tăng cường biện pháp ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia

Tây Ban Nha tăng cường biện pháp ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia

VTV.vn - Chính quyền trung ương của Tây Ban Nha và Tòa án Hiến pháp khẳng định cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalonia là hành động vi hiến.