hành động quá khích

Lòng yêu nước không thể song hành với những hành động quá khích

Lòng yêu nước không thể song hành với những hành động quá khích

VTV.vn - Những hành vi gây rối, thậm chí là tấn công lực lượng chức năng vừa qua không phải là lòng yêu nước mà cũng không phải là có trách nhiệm với đất nước.