TV& VIDEO

hành tinh

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện một hành tinh giống Trái đất

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện một hành tinh giống Trái đất

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện một hành tinh giống Trái đất, có những điều kiện phù hợp cho sự sống. Đặc biệt, hành tinh này nằm rất gần hệ Mặt trời.