TV& VIDEO

hành vi bạo lực

Ti vi ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ như thế nào?

Ti vi ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ như thế nào?

VTV.vn - Để ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu cực, phụ huynh nên kiểm soát các chương trình trẻ em xem trên TV.