TV& VIDEO

Hát quan họ

Bắc Ninh biểu diễn quan họ miễn phí định kỳ hàng tháng

Bắc Ninh biểu diễn quan họ miễn phí định kỳ hàng tháng

VTV.vn - Lần đầu tiên, hát quan họ trên thuyền được biểu diễn định kỳ hàng tháng phục vụ nhân dân và du khách hoàn toàn miễn phí.