hệ thống bán lẻ

Truyền thông Hàn nghi ngờ Mumuso đến từ Trung Quốc

Truyền thông Hàn nghi ngờ Mumuso đến từ Trung Quốc

VTV.vn - Theo đài MBC, Mumuso có hàng nghìn cửa hàng ở hơn 20 quốc gia khác nhau nhưng tại Hàn Quốc lại không tồn tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống bán lẻ này.